Zasady programu dotyczące Gmaila

Opisane poniżej zasady programu dotyczą Gmaila. Zasady odgrywają ważną rolę w zapewnianiu wszystkim użytkownikom komfortu podczas korzystania z Gmaila.

Staramy się ograniczać nadużycia, które temu zagrażają, a żeby to się udało, prosimy wszystkich o przestrzeganie poniższych zasad. Gdy zostaniemy poinformowani o potencjalnym naruszeniu zasad, możemy sprawdzić daną treść i podjąć odpowiednie działania, w tym ograniczyć lub zablokować dostęp użytkownika do usług Google. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało wyłączone przez pomyłkę, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie.

Możemy podejmować działania względem kont, które przekraczają limity miejsca na dane. Na przykład w przypadku przekroczenia takiego limitu możemy zablokować wysyłanie lub odbieranie wiadomości. Możemy też usunąć treści z Twojego konta, jeśli nie ograniczysz zajmowanego miejsca lub nie uzyskasz wystarczającej ilości dodatkowego miejsca na dane. Więcej informacji o limitach miejsca na dane znajdziesz tutaj.

Zasady mogą ulec zmianie, dlatego warto co jakiś czas odwiedzać tę stronę. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z usług Google.

Zgłoś nadużycie

Jeśli uważasz, że jakieś konto naruszyło nasze zasady programu, możesz to zgłosić na kilka sposobów:

Brak aktywności konta

Używaj usługi, aby pozostała aktywna. Wystarczy, że będziesz korzystać z usługi lub jej treści co najmniej raz na 2 lata. Możemy podejmować działania względem nieaktywnych kont, łącznie z usunięciem wiadomości z usługi. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Spam i poczta masowa

Gmaila nie wolno używać do rozsyłania spamu lub niezamawianych e-maili reklamowych.

Gmaila nie wolno używać do wysyłania e-maili z naruszeniem ustawy CAN-SPAM lub innych przepisów antyspamowych, wysyłania niedozwolonych e-maili za pośrednictwem otwartych serwerów innych firm ani do rozpowszechniania adresów e-mail innych osób bez ich zgody.

Nie wolno używać interfejsu Gmaila w sposób automatyczny do wysyłania, usuwania lub filtrowania e-maili w sposób wprowadzający użytkowników błąd.

Pamiętaj, że Twoja definicja „niezamawianej” lub „niechcianej” poczty może różnić się od tego, jak rozumieją ten termin odbiorcy Twoich e-maili. Wysyłając e-maile do dużej liczby odbiorców, za każdym razem zastanów się, czy postępujesz właściwie, nawet jeśli wcześniej adresaci zgadzali się na otrzymywanie e-maili od Ciebie. Gdy użytkownicy Gmaila oznaczą wiadomości jako spam, wzrośnie prawdopodobieństwo, że wiadomości, które wyślesz w przyszłości będą klasyfikowane jako spam przez nasze systemy zwalczania nadużyć.

Tworzenie wielu kont Gmaila i korzystanie z nich

Nie wolno tworzyć ani używać kolejnych kont w celu naruszania zasad Google, obchodzenia ograniczeń kont Gmaila, omijania filtrów lub naruszania w inny sposób ograniczeń nałożonych na konto. Jeśli na przykład Twoje konto Gmail zostało zablokowane przez innego użytkownika lub wyłączone z powodu naruszenia zasad, nie wolno Ci tworzyć kolejnego konta, które wykorzystasz w podobny sposób.

Nie wolno również tworzyć kont Gmaila w sposób automatyczny, ani kupować, sprzedawać, wymieniać i odsprzedawać kont Gmaila innym osobom.

Złośliwe oprogramowanie

Gmaila nie wolno używać do przesyłania wirusów, złośliwego oprogramowania, robaków, błędów, koni trojańskich, uszkodzonych plików lub podobnych elementów o charakterze destrukcyjnym lub wprowadzającym w błąd. Nie wolno też rozpowszechniać treści, które utrudniają lub zakłócają działanie sieci, serwerów i pozostałej infrastruktury Google lub innych firm.

Oszustwa, wyłudzanie informacji i inne działania wprowadzające w błąd

Bez wyraźnej zgody innego użytkownika nie możesz korzystać z jego konta Gmail.

Nie wolno używać Gmaila do wyłudzania danych osobowych. Nie wolno nakłaniać innych osób do podania poufnych danych, takich jak hasła, informacje finansowe czy numery PESEL, ani zbierać takich danych.

Nie wolno wysyłać wiadomości w celu oszukiwania, wprowadzania w błąd lub podszywania się pod kogoś innego, aby nakłonić innych użytkowników do udostępnienia informacji. Obejmuje to podszywanie się pod inną osobę, firmę lub podmiot z zamiarem dokonania oszustwa lub wprowadzenia w błąd.

Bezpieczeństwo dzieci

Google stosuje zasadę kategorycznego braku tolerancji wobec materiałów wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Jeśli dowiemy się o takich materiałach, zgłosimy je odpowiednim służbom. Możemy też podjąć działania dyscyplinarne – w tym usunąć konta Gmail podejrzanych osób.

Google zabrania wykorzystywania Gmaila do uwodzenia dzieci, przez co rozumie się działania zmierzające do nawiązania z dzieckiem kontaktu i relacji, która ma na celu złagodzenie jego zahamowań, z zamiarem seksualnego lub innego wykorzystania dziecka, a także popełnienia przestępstwa handlu ludźmi.

Jeśli uważasz, że dziecku grozi niebezpieczeństwo lub że stało się ofiarą nadużycia, wykorzystania lub handlu ludźmi, natychmiast zawiadom odpowiednie służby.

Jeśli służby zostały już przez Ciebie powiadomione i nadal potrzebujesz pomocy lub masz podejrzenia, że dziecko jest lub było narażone w Gmailu na niebezpieczeństwo, możesz zgłosić to zachowanie do Google za pomocą tego formularza. Pamiętaj, że zawsze możesz zablokować osobę, z którą nie chcesz mieć kontaktu przez Gmaila.

Prawa autorskie

Należy przestrzegać praw autorskich. Zabronione jest naruszanie praw własności intelektualnej innych osób (w tym praw patentowych, praw ochrony znaków towarowych, tajemnicy handlowej i innych praw własności) oraz zachęcanie lub prowokowanie do ich naruszania. Naruszenie praw autorskich można zgłaszać Google za pomocą tego formularza.

Nękanie

Gmaila nie wolno używać do nękania innych osób, zastraszenia ich ani grożenia im. Każdemu, kto dopuści się używania Gmaila do takich celów, grozi wyłączenie konta.

Działania niezgodne z prawem

Należy przestrzegać prawa. Nie wolno używać Gmaila do działań naruszających prawo.