Políticas do programa de Gmail

As Políticas do programa de Gmail desempeñan un papel importante á hora de ofrecer unha experiencia positiva para todos os usuarios de Gmail. Asegúrate de consultalas de cando en vez, xa que é posible que cambien. Así mesmo, podes consultar as Condicións de servizo de Google para obter máis información.

Spam e correo masivo

Non utilices Gmail para distribuír spam nin correo comercial non solicitado.

Non podes utilizar Gmail para enviar correos electrónicos que infrinxan as leis de CAN-SPAM ou outras leis contra o spam. Tampouco podes utilizalo para enviar correos electrónicos non autorizados a través de servidores de terceiros abertos nin para distribuír os enderezos de correo electrónico dos usuarios sen o seu consentimento.

Ademais, tampouco podes automatizar a interface de Gmail para enviar correos, eliminar ou filtrar correos electrónicos dun xeito que confunda ou engane os usuarios.

Ten presente que a túa definición de "non solicitado" ou "non desexado" pode ser diferente da percepción dos destinatarios dos teus correos electrónicos. Actúa con xuízo ao enviar correos electrónicos a unha gran cantidade de destinatarios, mesmo se no pasado aceptaron recibir os teus correos electrónicos. Cando os usuarios de Gmail marcan correos electrónicos como spam, aumenta a posibilidade de que os nosos sistemas de uso inadecuado clasifiquen como spam as futuras mensaxes que envíes.

Creación e uso de varias contas de Gmail

Non crees nin utilices varias contas para infrinxir as políticas de Google, omitir as limitacións de conta de Gmail, evitar filtros nin subverter as restricións da túa conta. (Por exemplo, se algún usuario te bloqueou ou se se desactivou a túa conta de Gmail debido ao uso inadecuado, non tentes substituír esa conta por outra que leve a cabo unha actividade parecida.)

Tampouco podes crear contas de Gmail por medios automáticos nin comprar, vender, comerciar nin revender contas de Gmail a outras persoas.

Software malicioso

Non utilices Gmail para transmitir virus, software malicioso, vermes, defectos, cabalos de Troia, ficheiros danados ou calquera outro elemento de natureza destrutiva ou enganosa. Ademais, non distribúas contido que dane ou interfira co funcionamento das redes, dos servidores ou doutra infraestrutura de Google ou de terceiros.

Fraude, suplantación de identidade e outras prácticas enganosas

É posible que non poidas acceder á conta de Gmail doutro usuario sen o seu permiso explícito. Non utilices Gmail para enganar, desconcertar nin confundir a outros usuarios ao compartir información con falsos pretextos.

Non suplantes a identidade doutros usuarios ao conseguir datos como a información de inicio de sesión, os contrasinais, a información financeira ou os números de identificación gobernamentais. Tampouco utilices Gmail como parte dun plan para defraudar outras persoas.

Seguridade infantil

Google ten unha política de tolerancia cero contra as imaxes de abusos sexuais infantís. Se temos coñecemento da presenza de devandito contido, denunciarémolo ás autoridades pertinentes tal e como establece a lei. Tamén é posible que tomemos accións disciplinarias, incluída a cancelación das contas de Gmail das persoas implicadas.

Copyright

Respecta as leis de copyright. Non infrinxas os dereitos de propiedade intelectual dos demais (incluídas as patentes, marcas comerciais, segredos comerciais, copyright e outros dereitos de propiedade intelectual), nin fomentes ou induzas á infracción dos dereitos de propiedade intelectual. Podes informar a Google da infracción do copyright mediante este formulario.

Acoso

Non utilices Gmail para acosar, intimidar ou ameazar outras persoas. Se se descobre que unha persoa está utilizando Gmail para estes fins, pode desactivarse a súa conta.

Actividade ilegal

Respecta a legalidade. Non utilices Gmail para promover, organizar nin levar a cabo actividades ilegais.