Drive logo

Lahat ng file mo, handa kahit saan

Personal

I-store, ibahagi, at i-access ang iyong mga file mula sa anumang device. Libre ang iyong unang 15 GB na storage.

Pumunta sa Google Drive

Negosyo

Sa Drive Enterprise, ang binabayaran lang ng mga negosyo ay ang storage na ginagamit ng mga empleyado. Kasama rito ang Google Docs, Sheets, at Slides — at maayos itong gumagana sa Microsoft Office.

Matuto pa
Drive file types icons

I-store ang anumang file

Mag-save ng mga larawan, kwento, disenyo, drawing, recording, video, at higit pa. Libre ang iyong unang 15 GB na storage sa isang Google Account.

Files on Google Drive displayed on multiple devices

I-access kahit saan ang iyong file

Gamit ang anumang smartphone, tablet o computer, maa-access mo ang iyong mga file sa Drive. Kaya kahit nasaan ka, kasama mo ang iyong mga file.

Share files on Drive with your friends

Magbahagi ng mga file at folder

Madali mong maiimbitahan ang ibang tingnan, i-download at mag-collaborate sa mga file na kailangan mo - hindi na kailangan ang email attachment.