Gmaili programmieeskirjad

Gmaili programmieeskirjad mängivad olulist rolli kõigile Gmaili kasutajatele positiivse kogemuse tagamisel. Vaadake eeskirjad aeg-ajalt üle, kuna need võivad muutuda. Lisateavet leiate Google'i teenusetingimustest.

Rämpspost ja hulgimeilid

Ärge kasutage Gmaili rämpsposti ega soovimatute reklaamimeilide saatmiseks.

Te ei tohi Gmaili kasutada meilide saatmiseks, mis rikuvad seadust CAN-SPAM Act või muid rämpspostivastaseid seadusi; saata volitamata meile kolmanda osapoole avatud serverite kaudu; levitada ühegi isiku e-posti aadressi ilma tema nõusolekuta.

Te ei tohi Gmaili liidest automatiseerida meilide saatmiseks, kustutamiseks ega filtreerimiseks viisil, mis eksitab või petab kasutajaid.

Pidage meeles, et terminite „loata meil” või „soovimatu meil” definitsioonide puhul võivad teie ja meili saaja arusaamad erineda. Kaaluge enne meili saatmist suurele hulgale saajatele oma otsust, isegi kui saajad on varem andnud nõusoleku teilt meile saada. Kui Gmaili kasutajad märgivad meili rämpspostiks, suurendab see tõenäosust, et meie väärkasutusvastane süsteem märgib tulevased teie saadetud kirjad samuti rämpspostiks.

Mitme Gmaili konto loomine ja kasutamine

Ärge looge ega kasutage mitut kontot Google'i eeskirjade väärkasutamiseks, Gmaili kontopiirangute vältimiseks, filtrite eiramiseks ega muul viisil teie kontole seatud piirangute vältimiseks. (Näiteks kui mõni kasutaja on teid blokeerinud või teie Gmaili konto keelati väärkasutuse tõttu, ärge looge asenduskontot, et sarnast tegevust jätkata.)

Teil pole ka lubatud Gmaili kontosid luua automatiseeritud vahendite abil ega neid osta, müüa, vahetada ega teistele edasi müüa.

Pahavara

Ärge kasutage Gmaili viiruste, pahavara, ussviiruste, vigade, Trooja hobuste, rikutud failide ega muude kahjulike või petturlike üksuste edastamiseks. Lisaks ärge levitage sisu, mis kahjustab või segab Google'i või teiste võrkude, serverite või muude infrastruktuuride tööd.

Pettus, andmepüük ja muud petturlikud kasutusviisid

Te ei tohi üritada juurde pääseda teiste kasutajate Gmaili kontodele ilma nende sõnaselge loata. Ärge kasutage Gmaili teiste kasutajate meelitamiseks, eksitamiseks ega petmiseks, et nad valedel alustel teiega oma teavet jagaksid.

Ärge püüdke hankida teiste kasutajate andmeid, nagu sisselogimisteave, paroolid, finantsandmed ja isikukoodid, ega kasutage Gmaili petturliku skeemi osana.

Laste ohutus

Google'is kehtib laste seksuaalse väärkohtlemise kujutamise suhtes nulltolerants. Kui saame teate sellise sisu kohta, teavitame sellest seaduse alusel riiklikku kadunud ja ärakasutatud laste keskust. Ka võime seotud isikute Gmaili kontode puhul kasutusele võtta distsiplinaarmeetmed, sh konto sulgeda.

Autoriõigused

Austage autoriõiguste seadusi. Ärge rikkuge teiste intellektuaalomandi õigusi, sh patendi-, kaubamärgi-, ärisaladuse ega muid omandiõigusi. Te ei tohi ka teisi julgustada ega meelitada neid intellektuaalomandi õigusi rikkuma. Google'it saate autoriõiguste rikkumisest teavitada selle vormi kaudu.

Ahistamine

Ärge kasutage Gmaili teiste ahistamiseks, hirmutamiseks ega ähvardamiseks. Kui leiame, et Gmaili kasutatakse nendel eesmärkidel, võime selle isiku konto keelata.

Ebaseaduslik tegevus

Järgige seadusi. Ärge kasutage Gmaili ebaseaduslikuks tegevuseks ega nende toetamiseks ega korraldamiseks.