Gmaili programmieeskirjad

Gmaili puhul kehtivad allolevad programmieeskirjad. Eeskirjad mängivad kõigile Gmaili kasutajatele positiivse kasutuskogemuse tagamisel olulist rolli.

Peame ohjeldama väärkasutust, mis ohustab meie võimet neid teenuseid pakkuda, ja palume kõigil selle eesmärgi saavutamiseks allolevaid eeskirju järgida. Kui meid teavitatakse võimalikust eeskirjade rikkumisest, võime sisu üle vaadata ja rakendada vajalikke meetmeid, sh kasutaja juurdepääsu piiramine Google’i teenustele või selle peatamine. Kui teie konto keelatakse ja usute, et seda tehti ekslikult, järgige sellel lehel olevaid juhiseid.

Me võime rakendada meetmeid kontode puhul, mis ületavad salvestuskvoodi piiranguid. Näiteks võime salvestuskvoodi ületamise korral keelata sõnumite saatmise ja vastuvõtmise. Samuti võime kustutada teie kontolt sisu, kui te ei vähenda salvestusruumi või ei hangi piisavalt täiendavat salvestusruumi. Lisateavet salvestuskvootide kohta leiate siit.

Vaadake eeskirjad aeg-ajalt üle, kuna need võivad muutuda. Vaadake lisateavet ka Google'i teenusetingimustest.

Teata väärkasutusest

Kui usute, et mõni konto on rikkunud meie programmieeskirju, saate sellest mitmel viisil teatada.

Konto tegevusetus

Kasutage teenust, et püsida aktiivne. Tegevus hõlmab teenuse või selle sisu kasutamist vähemalt kord iga 2 aasta jooksul. Me võime mitteaktiivsete kontode puhul rakendada meetmeid, mis võivad hõlmata teenusest teie sõnumite kustutamist. Lisateavet leiate siit.

Rämpspost ja hulgimeilid

Ärge kasutage Gmaili rämpsposti ega soovimatute reklaamimeilide saatmiseks.

Te ei tohi Gmaili kasutada meilide saatmiseks, mis rikuvad seadust CAN-SPAM Act või muid rämpspostivastaseid seadusi; saata volitamata meile kolmanda osapoole avatud serverite kaudu; levitada ühegi isiku e-posti aadressi ilma tema nõusolekuta.

Te ei tohi Gmaili liidest automatiseerida meilide saatmiseks, kustutamiseks ega filtreerimiseks viisil, mis eksitab või petab kasutajaid.

Pidage meeles, et terminite „loata meil” või „soovimatu meil” definitsioonide puhul võivad teie ja meili saaja arusaamad erineda. Kaaluge enne meili saatmist suurele hulgale saajatele oma otsust, isegi kui saajad on varem andnud nõusoleku teilt meile saada. Kui Gmaili kasutajad märgivad meili rämpspostiks, suurendab see tõenäosust, et meie väärkasutusvastane süsteem märgib tulevased teie saadetud kirjad samuti rämpspostiks.

Mitme Gmaili konto loomine ja kasutamine

Ärge looge ega kasutage mitut kontot Google'i eeskirjade väärkasutamiseks, Gmaili kontopiirangute vältimiseks, filtrite eiramiseks ega muul viisil teie kontole seatud piirangute vältimiseks. (Näiteks kui mõni kasutaja on teid blokeerinud või teie Gmaili konto keelati väärkasutuse tõttu, ärge looge asenduskontot, et sarnast tegevust jätkata.)

Teil pole ka lubatud Gmaili kontosid luua automatiseeritud vahendite abil ega neid osta, müüa, vahetada ega teistele edasi müüa.

Pahavara

Ärge kasutage Gmaili viiruste, pahavara, ussviiruste, vigade, Trooja hobuste, rikutud failide ega muude kahjulike või petturlike üksuste edastamiseks. Lisaks ärge levitage sisu, mis kahjustab või segab Google'i või teiste võrkude, serverite või muude infrastruktuuride tööd.

Pettus, andmepüük ja muud petturlikud kasutusviisid

Te ei tohi üritada juurde pääseda teiste kasutajate Gmaili kontodele ilma nende sõnaselge loata.

Ärge kasutage Gmaili andmepüügiks. Hoiduge delikaatsete isikuandmete (sealhulgas paroolid, finantsandmed ja isikukoodid) nõudmisest või kogumisest.

Ärge saatke sõnumeid teiste kasutajate meelitamiseks, eksitamiseks ega petmiseks, et nad valedel alustel teiega oma teavet jagaksid. See hõlmab petmise või eksitamise eesmärgil mõne teise inimese, ettevõtte või juriidilise isikuna esinemist.

Laste ohutus

Google'is kehtib laste seksuaalse väärkohtlemise kujutamise suhtes nulltolerants. Kui saame teate sellise sisu kohta, teavitame sellest seaduse alusel riiklikku kadunud ja ärakasutatud laste keskust. Ka võime seotud isikute Gmaili kontode puhul kasutusele võtta distsiplinaarmeetmed, sh konto sulgeda.

Google keelab kasutada Gmaili laste seksuaalselt ahvatlemiseks, mille all mõeldakse tegevusi, mida kasutatakse lapsega sideme loomiseks, et tekitada usaldus ja muuta laps vastuvõtlikumaks seksuaalsele kuritarvitamisele, inimkaubandusele või muule ärakasutamisele.

Kui arvate, et last ahistatakse, kasutatakse ära või ta on langenud inimkaubanduse ohvriks, või arvate, et ta on sellises ohus, võtke kohe ühendust kohaliku õiguskaitseasutusega.

Kui olete õiguskaitseasutusele juba kaebuse esitanud ja vajate ikka abi või kui arvate, et last üritatakse Gmaili kaudu pahatahtlikult ahvatleda või see on juba juhtunud, võite Google'it sellisest käitumisest selle vormi abil teavitada. Pidage meeles, et võite Gmailis alati blokeerida iga isiku, kellega te suhelda ei soovi.

Autoriõigused

Austage autoriõiguste seadusi. Ärge rikkuge teiste intellektuaalomandi õigusi, sh patendi-, kaubamärgi-, ärisaladuse ega muid omandiõigusi. Te ei tohi ka teisi julgustada ega meelitada neid intellektuaalomandi õigusi rikkuma. Google'it saate autoriõiguste rikkumisest teavitada selle vormi kaudu.

Ahistamine

Ärge kasutage Gmaili teiste ahistamiseks, hirmutamiseks ega ähvardamiseks. Kui leiame, et Gmaili kasutatakse nendel eesmärkidel, võime selle isiku konto keelata.

Ebaseaduslik tegevus

Järgige seadusi. Ärge kasutage Gmaili ebaseaduslikuks tegevuseks ega nende toetamiseks ega korraldamiseks.