Programové zásady služby Gmail

Programové zásady služby Gmail hrají důležitou roli při vytváření příjemného prostředí pro všechny uživatele Gmailu. Tyto zásady se mohou měnit, proto vám doporučujeme jednou za čas je zkontrolovat. Další informace naleznete také ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Spam a hromadná pošta

Nepoužívejte Gmail k šíření spamu nebo nevyžádaných komerčních zpráv.

Gmail nesmíte využívat k zasílání e-mailů, které porušují příslušné zákony proti spamu, k odesílání neoprávněných e-mailů prostřednictvím otevřených serverů třetích stran ani k šíření e-mailových adres uživatelů bez jejich souhlasu.

Rovněž není dovoleno automatizovat rozhraní Gmailu k odesílání, mazání či filtrování e-mailů způsobem, který uživatele klame nebo podvádí.

Pamatujte prosím na to, že vaše definice „nevyžádaných“ nebo „nechtěných“ zpráv se může lišit od toho, jak takové zprávy vnímají příjemci vašich e-mailů. Při zasílání e-mailů velkému počtu příjemců postupujte s rozmyslem, i když si příjemci v minulosti zvolili, že od vás e-maily přijímat chtějí. Když uživatelé Gmailu označí e-maily za spam, zvýší se tím pravděpodobnost, že budoucí zprávy, které zašlete, budou našimi systémy proti zneužívání také klasifikovány jako spam.

Vytváření a používání více účtů Gmail

Nevytvářejte a nepoužívejte více účtů, abyste tak porušovali zásady společnosti Google, vyhýbali se limitům účtů Gmail či obcházeli filtry nebo jinak porušovali omezení platná pro váš účet. (Pokud jste například byli zablokováni jiným uživatelem nebo byl váš účet Gmail deaktivován kvůli zneužívání, nevytvářejte náhradní účet, který byste využívali k podobným aktivitám.)

Rovněž je zakázáno vytvářet účty Gmail automatickým způsobem nebo účty Gmail kupovat, prodávat, vyměňovat či přeprodávat.

Malware

Nepoužívejte Gmail k šíření virů, malwaru, červů, vadného obsahu, trojských koňů, poškozených souborů nebo jakéhokoli jiného obsahu škodlivé nebo klamavé povahy. Kromě toho nešiřte obsah, který poškozuje či narušuje provoz sítí, serverů a jiné infrastruktury společnosti Google nebo jiných stran.

Podvody, phishing a další klamavé postupy

Účty Gmail jiných uživatelů nesmíte používat bez jejich výslovného souhlasu. Nepoužívejte Gmail k tomu, abyste ostatní uživatele pod falešnou záminkou podvodně, uvedením v omyl nebo klamavě přiměli ke sdílení jejich informací.

Nevyužívejte phishingu k získání údajů uživatelů, jako jsou přihlašovací údaje, hesla, finanční informace nebo čísla identifikačních dokladů. Nepoužívejte Gmail jakou součást plánu, jak ostatní podvést.

Bezpečnost dětí

U obsahu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí uplatňuje společnost Google nulovou toleranci. Pokud existenci takového obsahu zjistíme, nahlásíme jej příslušným úřadům, jak vyžaduje zákon. Můžeme také přijmout disciplinární opatření vůči účtům Gmail zapojených osob, včetně ukončení takových účtů.

Autorská práva

Respektujte autorská práva. Neporušujte práva duševního vlastnictví ostatních osob (včetně práv týkajících se patentů, ochranných známek, obchodního tajemství, autorství a dalších vlastnických práv). Také v porušování těchto práv nesmíte podporovat ani k němu nabádat ostatní. Porušení autorských práv můžete společnosti Google nahlásit pomocí tohoto formuláře.

Obtěžování

Nepoužívejte Gmail k obtěžování nebo zastrašování ostatních ani k vyhrožování ostatním. Uživatelům, u kterých bude zjištěno, že Gmail k těmto účelům používají, může být účet deaktivován.

Nezákonné aktivity

Dodržujte zákony. Nepoužívejte Gmail k podporování, organizování nebo provádění nezákonných aktivit.