Правила на програмата Gmail

Правилата на програмата Gmail играят важна роля за осигуряването на положителна практическа работа за всички, които използват Gmail. Проверявайте ги редовно, тъй като може да се променят. За повече информация също така вижте Общите условия на Google.

Спам и масова поща

Не използвайте Gmail за разпространяване на спам или непоискани търговски имейли.

Забранено е да използвате Gmail, за да изпращате имейли в нарушение на Закона за контрол на изпращането на нежелана порнография и търговски съобщения (CAN-SPAM) или други приложими закони срещу спам, да изпращате неупълномощена поща чрез отворени сървъри на трети страни или да разпространявате имейл адресите на който и да е човек без негово съгласие.

Не е разрешено да автоматизирате интерфейса на Gmail, независимо дали за изпращане, изтриване, или филтриране на имейли, по начин, който подвежда или заблуждава потребителите.

Имайте предвид, че вашето определение за „непоискана поща“ може да се различава от схващанията на получателите на имейлите ви. Подхождайте разумно, когато изпращате имейли до много получатели, дори ако по-рано са били избрали да получават съобщения от вас. Когато потребителите на Gmail означават имейли като спам, това увеличава вероятността бъдещите изпратени от вас съобщения също да бъдат класифицирани като спам от системите ни за защита срещу злоупотреби.

Създаване и използване на няколко профила в Gmail

Не създавайте и не използвайте няколко профила с цел злоупотреба с правилата на Google, заобикаляне на ограниченията за профили в Gmail, на филтри или на други ограничения върху профила ви. (Например, ако друг потребител ви е блокирал или профилът ви в Gmail е деактивиран заради злоупотреба, не създавайте заместващ профил, от който се извършва подобна дейност.)

Също така не е разрешено да се създават профили в Gmail чрез автоматични средства, както и да се купуват, продават, препродават или търгуват такива профили.

Злонамерен софтуер

Не използвайте Gmail за предаване на вируси, злонамерен софтуер, червеи, дефекти, троянски коне, повредени файлове или други елементи с разрушителен или подвеждащ характер. Освен това не разпространявайте съдържание, което вреди или пречи на функционирането на мрежите, сървърите или друга инфраструктура на Google или на трети страни.

Измами, фишинг и други заблуждаващи действия

Нямате право да осъществявате достъп до профилите в Gmail на други потребители без тяхно изрично разрешение. Не използвайте Gmail, за да подвеждате, заблуждавате или подмамвате други потребители да споделят информация под лъжливи предлози.

Не извършвайте фишинг на данни на потребителите, като например данни за вход, пароли, финансови данни, официални идентификационни номера. Не използвайте Gmail в схеми за измами.

Безопасност на децата

Правилата на Google са с нулева толерантност спрямо изображения със сексуално насилие над деца. Ако узнаем за такова съдържание, ще съобщим на Националния център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC) съгласно с изискванията на закона. Може също да предприемем административни мерки спрямо профилите в Gmail на замесените лица, включително прекратяването им.

Авторски права

Уважавайте законите за авторското право. Не нарушавайте чуждите права на интелектуална собственост, включително патенти, запазени марки, търговски тайни или други права на собственост. Също така не е разрешено да насърчавате или склонявате други хора към нарушения на такива права. Можете да подадете до Google сигнал за нарушаване на авторски права чрез този формуляр.

Тормоз

Не използвайте Gmail за тормоз или заплахи към други хора. Ако се установи, че потребител използва Gmail за такива цели, профилът му може да бъде деактивиран.

Незаконна дейност

Действайте в рамките на закона. Не използвайте Gmail за популяризиране, организиране или извършване на незаконна дейност.