ഫ്ലൈറ്റുകള്

ഒരു അപ്ഗ്രേഡിനുള്ള സമയം

നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിനൊരു ബൂസ്റ്റ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും മികച്ച Google ഫ്ലൈറ്റുകൾ അനുഭവം ലഭിക്കാൻ, പിന്തുണയുള്ള ബ്രൗസറുകളിൽ ഒന്നിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക.

എന്തായാലും മുന്നോട്ടുപോകാനും നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്, എന്നാൽ ചില ഫീച്ചറുകൾ വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ പ്രവർത്തിച്ചേക്കില്ല.

എന്തായാലും തുടരുക
Google ആപ്സ്
പ്രധാന മെനു